Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Проблеми захисту права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму
Я.П. Шаркань

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Розвиток комп'ютерних технологій сьогодні грає важливу роль для національних економік країн. Розроблення якісних програмних продуктів допомагає створювати умови для покращення та вдосконалення різних сфер життя суспільства, та отримати матеріальну винагороду за свій твір. Комп'ютерна програма, з якою б метою не була створена є результатом творчої діяльності, а отже є об'єктом авторського права. Саме тому виникає необхідність в визначенні надійних методів підтвердження авторства та захисту права інтелектуальної власності. Дослідженням цієї проблеми займались такі вчені як  Потоцький М. Ю., Шишка Р.Б.,  але на нашу думку, недостатньо висвітлене питання проблеми вибору способу та обсягу захисту прав.

Актуальність теми зумовлена тим, що на сьогодні, законодавством передбачається захист комп'ютерних програм як  літературних творів, але виходячи зі специфіки об'єкта, ми вважаємо, що цей метод  охоплює захист не всіх властивостей програмного продукту які необхідно захистити. Саме тому ми бачимо необхідним розгляд цього питання. Завданням статті є визначення оптимального методу підтвердження авторства  та захисту права інтелектуальної власності.


Full Text: PDF