Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Парадигма філософії права католицької церкви
Іван Остащук

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Українська філософія права доволі активно розвивається, про що свідчать захисти окремих дисертаційних робіт, проведення наукових заходів, видання наукової й навчально-методичної літератури. Проте осторонь від магістральних тем цієї синтетичної галузі як філософії, так і правознавства є окремий правовий дискурс – канонічне право, яке функціонує в межах відповідних релігійних юрисдикцій, але, зважаючи на особливу роль і авторитетність інституту релігії в Україні (про що свідчать соціологічні дані), розуміння основ, принципів, категорій філософії права в парадигмальному вимірі церков важливе як у науково-теоретичному, так і в практичному аспектах

Full Text: PDF