Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція №1. Теоретичні та конституційно-правові проблеми регулювання суспільних відносин

Constitutional axiology of a post-communist state. The case of Poland PDF
A. Bosiacki
Теорія повноважень та її внутрішня структура PDF
Дмитро Голосніченко
Правова аналітика як явище соціальної дійсності PDF
Наталія Оніщенко
Парадигма філософії права католицької церкви PDF
Іван Остащук
Понятие и содержание правовой самоидентификации PDF
Ольга Белянская
Деякі сучасні тенденції в проблемі забезпечення прав людини PDF
В. Ю. Васецький
Їдеї європейської реформації та їх відображення у правовому полі України PDF
О. Л. Львова
Соціокультурна динаміка в українському суспільстві PDF
Л.О. Макаренко
Важлива ознака правової держави і громадянського суспільства PDF
Н.С. Мороховська
До питання про удосконалення взаємодії в системі координат «особа – громадянське суспільство – держава» PDF
С.О. Сунєгін
Держава антів – витоки української державності PDF
М.Г. Тараненко
Право та правовий закон: співвідношення понять PDF
Т.І. Тарахонич
Демократичні цінності сучасної держави PDF
Т.О. Чепульченко
Гарантії якості та доступності права на вищу освіту PDF
В.Ю. Пряміцин
История становления правового запрета как способа ограничения публичной власти PDF
И.Л. Гордиенко
До питання економічного утиску України як компоненту гібридної війни PDF
І.В. Абрамович
Корупція як негативне соціально-правове явище PDF
К.Ф. Ахмед
Інститут лобіювання PDF
Ю.М. Гайдаєнко
Свобода слова в Україні – міф чи реальність? PDF
М.О. Іващенко
Профессиональные юридические общественные объединения: понятие и виды PDF
Д.Ф. Курмаев
Значення юридичної практики на даному етапі розвитку правової діяльності PDF
М.В. Марінкевич
Автономия личности: понятие и юридическое содержание PDF
Е.А. Романова
Зміст проблем м’якого права PDF
М.С. Савченко
Перспективи розвитку бікамералізму в Україні PDF
Б.А. Стельмащук, Д.С. Луценко
Право на жизнь как основополагающее естественное право человека PDF
В.С. Стерликова
Причини укладання Конституції Пилипа Орлика PDF
Ю.В. Суржик
Значення юридичних фактів в теорії права PDF
Я.Д. Устименко
Особенности становления европейского юридического образования PDF
К.С. Хван
Кольорові революції: сутність, основні риси, причини виникнення та політичні наслідки PDF
О.О. Цимбалюк
Референдний процес в Україні: проблематика правового регулювання PDF
А.С. Чернієнко
Окремі аспекти поєднання різних правових систем у країнах близького сходу PDF
В.О. Шевела
Деформація правової свідомості: сутність, особливості, шляхи подолання PDF
Н.Д. Яковенко
Статут територіальної громади – основний нормативно-правовий акту вирішенні проблем місцевого значення PDF
Д.С. Бадай

Секція №2. Актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права

Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні PDF
І.П. Голосніченко
Правові засади адміністрування податків в Україні PDF
Т.О. Гуржій, Ж.А. Коваленко
Удосконалення регулювання адміністративно-деліктних проваджень PDF
О.О. Кравчук
Господарська діяльність як об’єкт державного управління PDF
С.І. Бевз
Примусове виконання судових рішень у світлі розвитку вітчизняного законодавства PDF
А.В. Гуржій
Напрями удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг у сфері правоохорони PDF
О.Г. Циганов
Суб’єкти здійснення поліцейської діяльності в Україні PDF
І.В. Бойко
Підстави адміністративної відповідальності фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування PDF
В.В. Іщенко
Митний контроль крізь призму його принципів PDF
І.В. Співак
Чергування як різновид робочого часу PDF
О.В. Тихонюк
Адміністративно-правова сторона функціонування інституту суспільного мовлення в Україні у контексті цінностей демократизації PDF
Д.В. Іванов
Оцінка якості адміністративних послуг в Україні PDF
З.Л. Панькова
Право на достатній життєвий рівень: патерналізм чи конституційна гарантія? PDF
К.Ю. Тараненко
Справедливість як принцип податкової системи України: визначення проблеми PDF
М.О. Шульгата

Секція №3. Кримінальне право і кримінологія

Технічні злочини у кримінальному праві України PDF
В.А. Мисливий
Окремі питання реалізації прав засуджених до позбавлення волі PDF
О.В. Ільїна
Врахування практики ЄСПЛ у кримінальному судочинстві: стан, проблеми, перспективи PDF
І.В. Павленко
Українське законодавство у дзеркалі виборчих кампаній PDF
К.Л. Попов
Деякі аспекти спеціальних засад призначення покарання неповнолітнім PDF
В.С. Ворона
Кримінально-правова проблематика законодавства – створення та участі у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях PDF
Д.В. Молдованов
До питання складу злочину у вітчизняній та зарубіжній доктрині PDF
А.Е. Бабич
Участь у бійці PDF
К.М. Гродзинська
Проблемні аспекти видачі осіб, що скоїли злочини PDF
В.В. Комендант
Межі заподіяння шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком PDF
І.О. Ломака
Удосконалення програми захисту свідків в Україні (на прикладі досвіду США) PDF
Д.М. Ніколенко
Педофілія: злочин чи захворювання? PDF
Д.Е. Спафаров
Корупція в Україні: засоби протидії в кримінальному праві та суспільстві PDF
В.В. Стоколос

Секція №4. Інформаційне право. Право інтелектуальної власності

Правовые основы формирования государственной политики в области обеспечения информационной безопасности PDF
О.Н. Козодаева
Промислове шпигунствo PDF
О.М. Кравченко
Трансформація формування інформаційної безпеки США після теракту 11.09.2001. PDF
А.О. Кирилюк
Проблеми захисту права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму PDF
Я.П. Шаркань
Тексти перекладів, які захищаються авторським правом PDF
А.О. Янчук

Секція №5. Проблеми цивільного і господарського права та господарського процесу

Класифікація видів правонаступництва в цивільному праві PDF
А.О. Гелич
Щодо предмету договору підряду на капітальне будівництво PDF
Н.О. Кучаковська
Особливості застосування доказів в електронній формі в господарському процесі PDF
Н.Ф. Лата
Зміни в корпоративному законодавстві. чого чекати? PDF
І.Н. Звягіна
Скасування довіреності: практичний аспект PDF
А.К. Сєрая
Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему PDF
В.О. Баранова, В.А. Потапенко
Право власності на власне тіло PDF
В.І. Волкова, Г.О. Охота
Медіація як спосіб вирішення спорів у цивільних справах PDF
Т. Горковлюк, Т. Павлюк
До питання зловживання батьківськими правами PDF
Ю.П. Діденко
Государственно-частное партнерство: недостатки правового регулирования в Украине PDF
Є.А. Клейно
Державна підтримка фермерських господарств PDF
Д.Ю. Комова
Правовідносини у сфері донорства органів та інших анатомічних матеріалів і репродуктивних клітин: проблеми цивільно-правового регулювання PDF
М.М. Красенко, С.М. Швець
Географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної власності PDF
М.В. Михайленко
Ділова репутація суб’єктів господарювання: поняття та прийоми захисту PDF
О.В. Очеретяна
Жити: право чи обов`язок PDF
К.І. Поліщук
Порівняльна характеристика учасників господарського процесу за чинним гпк та проектом гпк PDF
А.В. Серветник
Чи потрібен українському законодавству «стартап»? PDF
І.Н. Тавберідзе
Принцип гласності судового процесу в частині фото-, відео- та звукозапису судового засідання в контексті судової реформи PDF
К.П. Шабельник
Питання захисту корпоративних прав PDF
А.М. Шевченко
Міжнародні торгівельні терміни «інкотермс» в системі джерел договірного права: звичай, міжнародний договір чи закон PDF
Н.А. Шуст

Секція №6. Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза

Інститут суду присяжних в Україні PDF
І.В. Костенко
Обстановка вчинення військових кримінальних правопорушень як елемент криміналістичної характеристики PDF
В.О. Сандул
Підтримання державного обвинувачення як конституційна функція прокуратури PDF
А.В. Костенко
Трансформація функцій прокуратури в сучасних умовах PDF
С.В. Костенко
Залучення експерта у кримінальному процесі України у відповідність законодавству Європейського Союзу PDF
Р.В. Торщин
Можливості судових експертиз у вивченні причин та обставин, що сприяють вчиненню злочинів PDF
М.О. Ковалюк

Секція №7. Трансформація правових засад публічного управління та адміністрування

Особливості нормативно-правового забезпечення управління у сфері вищої освіти в умовах її реформування PDF
А.А. Мельниченко
Правова природа електронних петицій в Україні PDF
О.Н. Владикін
Впровадження електронного парламенту в Україні PDF
В.С. Єгорова
Програма забезпечення громадян доступним житлом PDF
І.О. Гожій
Проблеми маніпуляції масовою свідомістю українською політичною елітою PDF
О.П. Северенчик
Конфлікт інтересів в органах публічної влади: сутність та передумови виникнення PDF
Л.І. Ієвлєва
Правове забезпечення процесів децентралізації влади: європейський досвід для України PDF
І.В. Приходько

Секція №8. Цивільний процес

Волевиявлення відповідача PDF
І.В. Солончук
Проблемы реализации отдельных мер процессуального принуждения PDF
Т.А. Леонова
Особливості цивільного провaдження у Верховному Суді Укрaїни( у порівнянні з іншими видaми провaджень) PDF
І.А. Аненков
Проблематика принципу гласності і відкритості цивільного процесу в Україні PDF
І.І. Бондаренко
Касаційне оскарження у цивільному процесі як гарантія забезпечення законності судових рішень PDF
І. Васільєва
Процесуальний порядок судового розгляду цивільної справи PDF
Н.О. Вдовиченко
Застосування висновків Верховного Суду України в контексті цивільного судочинства PDF
Т.М. Вінтоник
Заочний розгляд справи у цивільному процесі PDF
В.О. Ворона
Участь в цивільному процесі в режимі відеоконференції : проблеми застосування та шляхи вдосконалення законодавства PDF
І. Гарбузов
Відвід судді у цивільному судочинстві PDF
А. Герасимчук
Особливості провадження в цивільних справах з іноземним елементом PDF
Б. Гожа
Оскарження рішень третейських судів та видача виконавчого листа для їх виконання PDF
Т.Є. Головко
Судові доручення PDF
О.В. Гончарова
Актуальні проблеми виконавчого провадження у цивільному процесі PDF
М.Р Григор'єва (Рубель)
Альтернативні форми врегулювання спорів: поняття, переваги й недоліки. PDF
А.В. Григорян
Касаційне оскарження у цивільному процесі PDF
Ю.О. Дворніченко
Медіація як спосіб врегулювання спору PDF
А.А. Дирів
Медіація як спосіб врегулювання спору
А.А. Дирів
Особливості цивільного провадження у Верховному Суді України PDF
Ю.О. Єсипенко
Наказне провадження: історія й сучасність PDF
І.В. Жеребчук
Порівняльна характеристика апеляційного та касаційного оскарження рішень суду в цивільному процесі (спільні та відмінні риси) PDF
А.В. Зайома
Медіація та цивільний процес: перспективи та розвиток PDF
В.С. Каліберда
Порівняльна характеристика апеляційного та касаційного оскарження рішень суду у цивільному процесі PDF
А.С. Кравчук
Судові рішення в цивільному процесі PDF
Є.І. Кузьменко
Прогалини в процедурі оповіщення осіб у цивільному процесі України PDF
М.А Кузьмич
"Адвокатська монополія" в українських реаліях: аспект цивільного процесуального законодавства PDF
М.В. Куляша
Ускладнення під час судового розгляду цивільної справи PDF
К.О Кушнір
Правове регулювання забезпечення апеляційного оскарження рішень суду у цивільних справах PDF
А.І. Лімонов
Присяжні у цивільному процесі PDF
Ю.О. Ліненко
Історія розвитку та правове значення інституту наказного провадження у цивільному судочинстві PDF
А.С. Лопатіна
Приватний виконавець як суб’єкт виконавчого провадження в цивільних справах PDF
А.А. Лук'яненко
Засоби доказування та іх особливості в цивільному процесі PDF
О.Ю Мамед
Судовий наказ PDF
О.О. Мацюк
Електронний позов: теорія й практика запровадження PDF
Ю.С. Мироненко
Третейські суди в Україні: переваги й недоліки PDF
О.С. Нагорний
Касаційне оскарження в цивільному процесі як гарантія забезпечення законності судових рішень PDF
Д.І. Олексюк
Правове регулювання забезпечення апеляційного оскарження рішень суду у цивільних справах PDF
К.С. Орлик
Реформування інституту представництва: монополізація адвокатури чи прогресивний крок? PDF
С.В. Паславський
Заочний розгляд цивільної справи PDF
А.М. Пацьора
Особливості наказного провадження у цивільному процесі PDF
Т.Ю. Поліщук
Правові форми судових рішень: дискусійні питання PDF
А.М. Пучинець
Мирова угода та способи її укладенняв цивільному процесі PDF
Ю.В. Радченко
Зловживання цивільними процесуальними правами PDF
В. Руда
Процесуальний порядок розгляду цивільної справи в суді PDF
О.Ю. Сава
Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів PDF
О.А. Самчинська
Визнання і виконаннярішень іноземних судів в цивільних справах в україні PDF
О.О. Симороз
Судовий наказ PDF
В.В. Скаржинський
Перспективи впровадження електронного наказного провадження в Україні PDF
Я.В. Скиба
Особливості та проблемні питання окремого провадження у цивільному судочинстві PDF
Н.В. Скляр
Undiplomatic times of a very diplomatic country PDF
В.Є. Слівак
Наказне провадження. поняття наказного провадження та судового наказу PDF
П.П. Стародуб
Третейське судочинство в Україні як уже зроблений крок на шляху до правової системи, яку ми будуємо PDF
О.В. Стовба
Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності: перспективи та проблеми початку діяльності PDF
Ю.О Ступак
Недотримання розумних строків розгляду судами цивільних справ PDF
А.П. Тєлєгін
Безоплатна правова допомога у цивільному судочинстві PDF
Ю.Г. Ткаченко
Доцільність розкриття в цивільному процесі інформації, яка містить банківську таємницю PDF
В.І. Уліцька
Інститут безоплатної правової допомоги в україні та зарубіжних країнах PDF
Д.Ю. Фарадж
Актуальні проблеми класифікації доказів PDF
Т.М. Ціпцюра
Позов як процесуальний засіб захисту прав особи у позовному провадженні PDF
І.Ю. Чорній

Секція №9. Міжнародне приватне і публічне право та процес

Ретроспектива гібридної агресії Росії PDF
М.М Тараненко
Общий подход к военным преступлениям в международном уголовном праве PDF
М. Магеррамова
Общие принципы допустимого вмешательства в осуществление права собственности PDF
З. Велиева
Международно-правовой статус организации стран-экспортеров нефти PDF
А. Панахов
Правове регулювання поводження з відходами згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом PDF
В.С. Голубков
До питання інформаційної війни PDF
І.Р. Іванів
Гібридна війна – агресія ХХІ століття PDF
І.К. Лещенко
Особливості правового статусу біженців у міжнародно-правовій практиці PDF
О.О. Попович
Захист прав людини як одна з головних функцій української держави в умовах демократизації PDF
Н.П. Тимощук
До феномену гібридної війни PDF
К.В. Харкевич


Факультет соціології і права
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: 03056, Київ-56, вул. Борщагівська, 124, корпус 19, кiмн.322, 329.
Телефон: +38 (044) 204 91 61