Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Деякі сучасні тенденції в проблемі забезпечення прав людини
В. Ю. Васецький

Остання редакція: 2017-06-01

Тези доповіді


Права людини мають універсальний характер, вони є предметом дослідження всіх галузей суспільствознавства та ряду правових наук, кожна з них визначає певну галузь життєдіяльності людини. Така диференціація забезпечує поглиблене вивчення людини та найважливіших проблем її існування. З огляду на цю обставину юридична наука в галузі прав людини має складний спектр дослідження.

Разом з цим, на кожному історичному відрізку часу, особливо коли зміни відбуваються дуже швидко і зачіпають глибинні сторони життя суспільства, стає необхідним звернення до основних питань демократичної правової держави, серед яких одним із актуальних є проблема забезпечення прав людини. Тому метою роботи є окреслення основних тенденцій в проблемі забезпечення прав людини, які в даний час набувають особливого значення як в країнах розвинутої демократії, так і в країнах, що потребують певного розвитку своїх демократичних інститутів. Україна, як і більшість країн континентальної Європи, належить до романо-германської правової сім’ї, і зазначені питання безпосередньоїї стосуються.


Full Text: PDF