Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Право та правовий закон: співвідношення понять
Т.І. Тарахонич

Остання редакція: 2017-06-01

Тези доповіді


Зміни що відбуваються у світовому співтоваристві, українському суспільстві потребують переосмислення усталених категорій юридичної науки, якими є право та правовий закон. Право є об’єктивним соціальним явищем, важливим інструментом упорядкування суспільних відносин. Поряд з категорією право в науковому обігу широко використовується категорія правового закону, але єдності поглядів щодо її розуміння немає.

У науковій літературі діапазон поглядів щодо розуміння права досить широкий. Це пояснюється насамперед тим, що в силу об’єктивних та суб’єктивних факторів, зарубіжні та вітчизняні науковці за основу визначення права беруть ту чи іншу його особливість.


Full Text: PDF