Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Демократичні цінності сучасної держави
Т.О. Чепульченко

Остання редакція: 2017-06-01

Тези доповіді


Особливістю становлення демократії в Україні є те, у ній все ще спостерігається вплив тоталітарної правової культури на значну частину населення, що зумовлено перебуванням України в складі СРСР. Водночас, і на це звертають увагу науковці, демократизація політичного режиму – це комплексний та історично довготривалий процес, що залежить від ступеня ментальної готовності народу до здійснення демократичних процедур [1, с. 403].

Таке явище, як демократія, являє собою суспільну, політичну та правову цінність. Даній проблематиці в юридичній науці, здавалось би, приділено чимало уваги. Поза тим, бракує досліджень демократії через призму її ціннісних аспектів, таких, як права і свободи людини, верховенство права, мораль, рівність, справедливість, правова культура тощо.

Full Text: PDF