Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Значення юридичних фактів в теорії права
Я.Д. Устименко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Норми права, правовідносини, юридичні факти, як складові елементи механізму правового регулювання, є тими фундаментальними категоріями юриспруденції, які завжди займали особливе місце у теорії праві, тому визначення їх особливостей не втрачає своєї актуальності до цього часу. В зв’язку з цим необхідно з’ясувати значення юридичних фактів в теорії права.

Проблемні питання значення юридичних фактів досліджувала низка науковців, серед яких необхідно виокремити Косовича,Курцева,Горюнову.


Full Text: PDF