Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Референдний процес в Україні: проблематика правового регулювання
А.С. Чернієнко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Сучасне українське суспільство на сьогодні є свідком радикальних змін в державі. В Україні відбувається розбудова правової держави та перетворення народу з об’єкта державного управління на суб’єкта влади. На стадії розвитку та вдосконалення перебувають інститути демократії, які надають можливість українському народу самостійно вирішувати найголовніші проблеми суспільного та державного життя. До форм безпосередньої демократії українського народу належить референдум.

На думку В.В. Комарової «референдум – це форма безпосередньої демократії, змістом якої є волевиявлення встановленого законом числа громадян з будь-якого суспільно значущого питання, крім тих, які не можуть за законом бути винесені на референдум, що має вищу юридичну силу і обов’язковий для виконання органами, організаціями і громадянами щодо яких референдум має імперативний характер» [4,с. 12].


Full Text: PDF