Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Деформація правової свідомості: сутність, особливості, шляхи подолання
Н.Д. Яковенко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


На сьогоднішній день Україна знаходиться в процесі розвитку і трансформації багатьох соціальних інститутів. Правосвідомість сучасного українського суспільства формувалась протягом всієї історії України, трансформувалась та вбирала в себе особливості кожної з епох, політичних режимів та економічних устроїв. Чималий вплив на правосвідомість українського суспільства має спадщина, що дійшла до України від радянського періоду, на момент якого діяла досить репресивна, непідзвітна суспільству система правоохоронних органів, адміністративної та судової влади, також існувала подвійна система моралі.

Згідно до Конституції сучасна Україна є демократичною, соціальною, правовою державою, а у законодавстві закріплені принципи верховенства права, захисту прав і свобод людини. Однак під час практичного втілення цих декларацій з’являються перепони, що зупиняють чи загальмовують їхнє втілення: з одного боку - це особливості правової культури та правової свідомості, а з іншого – особливості правових інститутів.


Full Text: PDF