Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Господарська діяльність як об’єкт державного управління
С.І. Бевз

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Враховуючи те, що ГК України регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст.1 ГК України), можна констатувати, що ключовим об’єктом правового регулювання в господарському праві є господарська діяльність. При цьому абз.4 ч.1 ст.4 ГК України виключає з предмета регулювання цього Кодексу адміністративні та інші відносини управління за участі суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта господарювання. Зокрема, такими є відносини державного управління господарською діяльністю, в яких органи державної влади реалізують свої владні повноваження, що є предметом регулювання адміністративного права.

В процесі реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» особливого значення набуває встановлення кола об’єктів державного управління, оскільки їх визначення, розуміння сутності та особливостей функціонування зумовлює створення адекватного механізму правового регулювання державного управління ними, зокрема господарською діяльністю.


Full Text: PDF