Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Суб’єкти здійснення поліцейської діяльності в Україні
І.В. Бойко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


На сучасному етапі розвитку нашого суспільства побудови правової держави, де роль і значення субєктів здійснення поліцейської діяльності в Україні набуває особливої актуальності, процес реформування виконавчої гілки влади досягнув етапу створення поліції. Так, було прийнято Закон України “Про Національну поліцію”від 02.07.2015 № 580-VІІІ [1], створено або реорганізовано різні суб’єкти, які наділені державою правом здійснення поліцейської діяльності. Тобто, до суб’єктів здійснення поліцейської діяльності належить не лише органи Національної поліції. Кількість суб’єктів, які є учасниками поліцейських правовідносин, дуже велика. На жаль, спроби класифікації таких суб’єктів науковцями в Україні є поодинокі. Для їх визначення необхідно з’ясувати основні дефініції, що зумовлюють таку класифікацію.

Стану дослідження наукової розробки проблем поліцейської діяльності присвятили свої праці такі вчені-адміністративісти М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, В.М. Білик, І.П. Голосніченко, І. В. Зозуля, Ю. І. Римаренко, А. Т. Комзюк, М. В. Лошицький, О. С. Проневич, О.П. Угровецький, М. Ю. Фролов та багато інших. Їхні праці мають важливе наукове та практичне значення. Проте, дослідження на нашу думку, були недостатніми або фрагментарними та не враховували сучасні передумови проведення адміністративної реформи в Україні.


Full Text: PDF