Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Підстави адміністративної відповідальності фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування
В.В. Іщенко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Протягом останніх десятиліть в правовій доктрині України та інших держав СНД розпочалися активні дослідження різних видів відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. Проте, незважаючи на наявність чималої кількості наукових праць з цієї проблематики, можна констатувати, що дослідженню теоретичних засад адміністративної відповідальності у сфері оподаткування, зокрема, її підстав, в Україні не приділялося достатньої уваги.

Виходячи з аналізу ознак адміністративної відповідальності, більшість вчених-адміністративістів виділяють такі її підстави, тобто умови, за наявності яких можливе притягнення особи до адміністративної відповідальності:

1) нормативні (юридичні) – наявність системи правових норм, які визначають дане діяння як адміністративне правопорушення, встановлюють і регулюють адміністративну відповідальність за його вчинення, порядок накладення і виконання адміністративного стягнення; наявність у діях особи юридичного складу адміністративного правопорушення;

2) фактичні – діяння (дії або бездіяльності) конкретного суб’єкта, який порушує правові приписи, що охороняються адміністративними санкціями, тобто наявність ознак адміністративного правопорушення;

3) процесуальні (документальні) – правозастосовний, юрисдикційний акт (постанова, рішення по справі про адміністративне правопорушення) компетентного суб’єкта (органу адміністративної юрисдикції) про накладення на конкретну особу – правопорушника певного виду адміністративного стягнення чи заходу впливу за вчинене адміністративне правопорушення [1, с.25; 2, с.25; 3, с.539; 4, с.406; 5, с.78; 6, с.254; 7, с.293; 8, с.76-77; 9, с.261; 10, с.10; 11, с.334; 12, с.217; 13, с.19-20; 14, с.7; 15, с.17-18; 16, с.27; 17, с, 235; 18, с.142-143].


Full Text: PDF