Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Право на достатній життєвий рівень: патерналізм чи конституційна гарантія?
К.Ю. Тараненко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Податково-правовий патерналізм як феномен податково-правової дійсності міцно укорінився у державах пострадянського простору, традиція правотворення та праворозуміння яких зводиться до етатизму, домінування держави у податково-правових відносинах, визнання платника податків виключно зобов’язаним суб’єктом та сприйняття таких відносин як єдино можливих. Податково-правовий патерналізм з позицій етатистської доктрини податкового права розуміється як можливість держави у податково-правових відносинах виступати з батьківських, опікунських позицій з метою приховання істинних цілей податкової політики держави.

Логічним наслідком реалізації патерналістських відносин між державою і платниками податків є пасивність останніх, постійне очікування благ згори, відсутність прагнення людини до пошуку шляхів самостійного забезпечення реалізації власних інтересів та потреб. Така пасивність індивіда вигідна субстанціональній державі, оскільки остання не зацікавлена у встановленні рівноправності у податковому спілкуванні, пасивний суб’єкт не здатний контролювати державу та обмежувати цим контролем її податкове свавілля.


Full Text: PDF