Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Деякі аспекти спеціальних засад призначення покарання неповнолітнім
В.С. Ворона

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Злочинність неповнолітніх є актуальною проблемою сучасної України. За даними судової статистики в першому півріччі 2016 року за вчинення злочинів у неповнолітньому віці було засуджено 1900 осіб [1]. Питання пов’язані із призначенням покарання неповнолітнім були і залишаються предметом дослідження багатьох вчених. Так, призначенню покарання неповнолітнім приділяли увагу М.І. Бажанов, В.М. Бурдін, М.С. Таганцев, М.Д. Шаргородський та інші. Останніми науковими розвідками з даного питання є дисертаційні дослідження М.А. Білоконь, Т.І. Дмитришиної, А.Ю. Коновалової, О.С. Яцун тощо. Проте, призначенню покарання неповнолітнім в контексті спеціальних засад призначення покарання увага не приділялась, в зв’язку з чим доречно їх розглянути.

Кримінальний кодекс України в ст. 103 визначає, що при призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65 - 67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього. Оскільки знання вікових особливостей є необхідною підставою для об'єктивного вирішення питання про призначення покарання [2, с. 182].


Full Text: PDF