Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Участь у бійці
К.М. Гродзинська

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Сучасний стан розвитку української держави на шляху до євроінтеграції диктує необхідність дослідження та аналізу зарубіжного законодавства, зокрема кримінального, країн-учасниць Європейського союзу.

Кримінальні законодавства європейських країн містять ряд статей щодо злочинних діянь, які не передбачені в Кримінальному Кодексі України (далі ККУ). Прикладом може слугувати Іспанський Кримінальний Кодекс (далі ККІ), в якому серед злочинів проти здоров’я людини виділяються: участь у бійці, сімейне насильство, гендерне насильство та травмування плоду (ембріону) людини.


Full Text: PDF