Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Межі заподіяння шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком
І.О. Ломака

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


В умовах сьогодення, варто констатувати, що в науці кримінального права так і не існує чіткого кримінально-правового визначення ризику як обставини, що виключає злочинність діяння. Так, аналіз кримінально-правового аспекту ризику ускладнюється тим, що в юридичній літературі і законодавстві термін «ризик» використовується для позначення різних правових явищ. Крім того, багатогранність цього поняття, його різне етимологічне значення викликає численні і найчастіше суперечливі тлумачення, що призводить до розбіжності серед юристів у питаннях формулювання підстав правомірності заподіяння шкоди при ризику [2, с. 3].

Досвід розвитку багатьох країн показує, що ігнорування або недооцінка виправданого ризику при розробці тактики і стратегії економічної політики, при прийнятті конкретних рішень у різних професійних сферах неминуче стримує розвиток суспільства, науково-технічного прогресу, прирікає економічну систему на застій. Тому сьогодні стає зрозуміло, що без створення умов, у тому числі правових, які б дозволяли враховувати категорію виправданого ризику при прийнятті господарських, технічних та професійних рішень, не можна прорватися до якісно нових рубежів, перебороти відставання нашої країни у сфері науково-технічного прогресу, неможливо вирватися з кризового стану економіки [3, с. 55].


Full Text: PDF