Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Медіація як спосіб вирішення спорів у цивільних справах
Т. Горковлюк, Т. Павлюк

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Останнім часом замість вирішення спорів у судовому порядку все більшої популярності набуває медіативний спосіб вирішення справ. Це є досить новим явищем для України як метод врегулювання конфліктів.

Отже, що таке медіація?

Саме поняття походить від латинського слова «mediare» - посередництво. У міжнародно-правових документах медіацію визначають як процес переговорів за участю нейтрального посередника (тобто медіатора), який допомагає конфліктуючим сторонам дійти згоди у вирішенні певного питання[1].


Full Text: PDF