Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної власності
М.В. Михайленко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


В умовах глобалізації ринкової економіки все більшої ролі набувають засоби індивідуалізації продукції та товарів. Вагомішим став і інститут географічного зазначення, оскільки він є показником спеціальних властивостей певного товару і його якості.

Право на географічне зазначення є відносно новим цивільно-правовим інститутом, який перебуває в Україні у стадії становлення. У більшості розвинених країн даний інститут існує уже давно і є невід’ємною частиною ринкової економіки.


Full Text: PDF