Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Порівняльна характеристика учасників господарського процесу за чинним гпк та проектом гпк
А.В. Серветник

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Важливу роль в інституті господарського процесу відіграє інститут учасників судового процесу. Під учасниками судового процесу розуміються особи, які мають такі особливості:

1. вони є процесуально дієздатними;

2. вони виконують певну процесуально роль;

3. вони вчиняють певні, визначені процесуальним законом, процесуальні дії.

Учасниками судового процесу можуть виступати фізичні або юридичні особи, які наділені процесуальними правами й обов’язками та беруть участь у судовому процесі з метою захисту прав та законних інтересів, або з метою сприяння суду у всебічному повному розгляді справи та вирішенні спору. [3]


Full Text: PDF