Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Питання захисту корпоративних прав
А.М. Шевченко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Така категорія як «захист» має важливе значення для розуміння сутності права людини в цілому. Будь-яке право, надане фізичній або юридичній особі, має реальне значення, якщо воно гарантовано законом, тобто забезпечується державним примусом. Разом з тим в умовах створення правової держави категорія права на захист має фундаментальний характер, адже традиційно право на захист розглядалося як елемент будь-якого суб'єктивного права, що випливає з самої його природи.

Проблема захисту корпоративних прав має багатовікову історію. Вчені-юристи у різні часи займались її вивченням і на сучасному етапі «захищеність» корпоративних прав набула особливого значення.


Full Text: PDF