Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Трансформація функцій прокуратури в сучасних умовах
С.В. Костенко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Україна обрала європейський курс розвитку, тому перед країною постало гостре питання, щодо реформування прокуратури в контексті імплементації міжнародних стандартів в сфері прав людини.

На вимогу ст. 3 Статуту Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання, які відображені у Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи №190 (1995) [1]. Відповідно до вказаного Висновку а саме до п. 11 вказувалась необхідність зміни ролі та функцій прокуратури України, особливо щодо здійснення загального контролю за додержанням законності, скасувати наглядові функції насамперед загального нагляду, та перетворенням цієї інституції у демократичну, професійну та самоврядну систему, що у своїй діяльності керується Конституцією, законами та провідними європейськими стандартами.


Full Text: PDF