Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Можливості судових експертиз у вивченні причин та обставин, що сприяють вчиненню злочинів
М.О. Ковалюк

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Застосування судових експертиз є практичним і логічним методом оброблення наявних даних виявлених експертними дослідженнями, або загальним висновком експертів з наміром вирішення поставлених питань розслідування у кримінальній справі. Судові експертизи дають можливість розв’язати такі завдання:

  • висування загальних та окремих слідчих і пошукових версій;
  • перевірка наявних версій та припущень;
  • отримання потрібної інформації про об'єкт експертизи;
  • ідентифікація шуканого об'єкта;
  • встановлення причин виникнення та процесу вчиненого злочину;
  • подолання перешкод розслідуванню.

Здійснення судової експертизи є важливим етапом органів досудового розслідування, суду, юридичних та фізичних осіб під час судового врегулювання в галузях господарських та цивільних відносин, кримінальних та адміністративних справах та в процесі виконавчого провадження [1, ст.98]. Різновиди судових експертиз залежать від об’єктів досліджень, згідно з якими необхідно одержати певну інформацію органам дізнання, досудового та судового розслідування. Найбільш поширеними типами судових експертиз є криміналістична, біологічна, економічна та оціночна.


Full Text: PDF