Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Особливості нормативно-правового забезпечення управління у сфері вищої освіти в умовах її реформування
А.А. Мельниченко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Ухвалення в 2014 році Закону України «Про вищу освіту» мало на меті суттєво підвищити якість вищої освіти через створення належних адміністративних, організаційних та фінансових засад її функціонування. Ще починаючи з етапу роботи над проектом, вся наукова та освітянська спільнота покладала на вказаний Закон великі надії в сенсі появи законодавчої основи для здійснення якісної трансформації системи вищої освіти. Відзначимо, що загалом ідеологія ухваленого Закону відповідає четвертій з сімнадцяти цілей сталого розвитку, які у вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку підтримали лідери 193 країн світу. Йдеться про забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх. Проте, вже на етапі імплементації окремих положень вищезгаданого Закону виникли певні колізії, які мали не правову, а радше кон’юнктурну природу і, в результаті, призвели до внесення цілої низки суперечливих змін до Закону. Це стосується і статей про фінансове забезпечення (зокрема, стипендіальне), і про статус та формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та ін. Цікаво, що спеціально створений для оптимізації процесів імплементації Закону України «Про вищу освіту» сайт osvita.gov.ua, перестав останнім часом функціонувати і посилання стало перенаправлятися на освітній портал «Педагогічна преса».


Full Text: PDF