Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Судові доручення
О.В. Гончарова

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Правова допомога у цивільних справах є формою міждержавного співробітництва. Збільшення кількості звернень за правовою допомогою до судів іноземних держав поставило питання про необхідність теоретичного дослідження правової природи судового доручення. Це питання поки що не стало предметом серйозних наукових досліджень українських правознавців. Серед вчених існує дискусія щодо визначення означеного поняття. З огляду на це, надзвичайної актуальності та практичної значимості набуває питання з’ясування правової природи судового доручення.

Стан дослідження. Окремі аспекти означеного питання були досліджені у працях таких вчених, як: Грабовська О., Гонгало Р. Ф., ЛесінаА. В., ПетроваМ. М., Рибак О. С., Садчиков Д. В., Цірат Г. А. та інші.


Full Text: PDF