Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Особливості цивільного провадження у Верховному Суді України
Ю.О. Єсипенко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Актуальність даної теми полягає в тому, що кожна особа має право на захист своїх інтересів в суді. Але разом з тим суд, при здійсненні правосуддя має забезпечувати кожному право на справедливий суд, тому існує процедура оскарження судових рішень задля перевірки їх законності і обґрунтованості. Питання цивільного провадження у Верховному Суді України на сьогоднішній день є досить важливим враховуючи проведену в Україні судову реформу. І дана тема має певну проблематику на яку хотілось би звернути увагу.

Насамперед слід сказати, що від самого початку свого створення Верховний Суд України є найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції, який перш за все забезпечує єдність судової практики. Довгий час він був відомий як єдина касаційна інстанція у системі судоустрою, але відбулись суттєві зміни. У 2010 році з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дані повноваження у Верховного Суду були забрані, а натомість утворено нові Вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ. Відповідно до статті 38 того ж закону повноваження ВСУ стосувались тільки:


Full Text: PDF