Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Електронний позов: теорія й практика запровадження
Ю.С. Мироненко

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Розвиток інформаційних технологій призвів до зміни суспільних відносин. Інформаційні технології все частіше стали використовуватись під час повсякденної та професійної діяльності, під час державного управління та підприємницької діяльності. Вже сьогодні у розвинених суспільствах стали реальними такі інститути як е-уряд, е-бізнес, е-освіта, е-суд. В України поки що ці інститути лише починають формуватися.

Одним з напрямків розвитку інформаційного суспільства є запровадження електронного судочинства. Вже сьогодні в цьому напрямі є певний прогрес: створені веб-сторінки судів, запроваджена автоматизована система документообігу суду, яка застосовується для електронного розподілу справ, їх реєстрації, формування судової статистики тощо. Також сьогодні є можливість отримання учасниками процесу процесуальних документів електронною поштою, сплата судового збору в електронній формі та смс-інформування учасників цивільного провадження. Однак, на нашу думку, важливим для подальшого розвитку цивільного процесу є запровадження електронного позовного провадження, а на даному етапі розвитку цивільного процесу - електронної форми позову. [3]


Full Text: PDF