Наукові конференції України, VII Міжнародна конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 2017 р.

Розмір шрифту: 
Особливості наказного провадження у цивільному процесі
Т.Ю. Поліщук

Остання редакція: 2017-06-03

Тези доповіді


Цивільно-процесуальний кодекс України 2004 року запровадив нові правові інститути, що раніше не були притаманні вітчизняному законодавству. До них перш за все слід віднести наказне провадження, яке можна охарактеризувати як спрощену процедуру вирішення окремих категорій справ. Даний вид провадження безспірним та непозовним.

Згідно зі ст.95 ЦПК України наказне провадження виникає за заявкою зацікавленої особи, якій належить право вимоги. Тому вбачається, що органи та особи, визначені в ст. 45 ЦПК України, а саме омбудсмен, прокурор, органи державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, що захищають права, свободу та інтереси інших осіб, не мають права звертатись до суду із заявами про видачу судового наказу.


Full Text: PDF