Секції конференції

Секція №1. Теоретичні та конституційно-правові проблеми регулювання суспільних відносин

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №2. Актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №3. Кримінальне право і кримінологія

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №4. Інформаційне право. Право інтелектуальної власності

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №5. Проблеми цивільного і господарського права та господарського процесу

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №6. Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №7. Трансформація правових засад публічного управління та адміністрування

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №8. Цивільний процес

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція №9. Міжнародне приватне і публічне право та процес

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed


Факультет соціології і права
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: 03056, Київ-56, вул. Борщагівська, 124, корпус 19, кiмн.322, 329.
Телефон: +38 (044) 204 91 61