Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Теоретичні та конституційно-правові проблеми регулювання суспільства

Правове регулювання у фокусі сучасних реформ PDF
Н.М. Оніщенко
Шляхи розвитку та системного узгодження чинної військово-соціальної нормативно-правової бази PDF
А.Л. Бейкун
Опыт европейского правового регулирования миграционных процессов как основа совершенствования правового регулирования миграции в России PDF
О.В. Белянская, А.И. Медведева
Державно-правові відносини у Київській Русі за часів прийняття Руської Правди PDF
В.Ю. Васецький
Щодо право на повагу професійної честі і гідності судді PDF
В.С. Єгорова
Від школяра до професора (спроба історико-типологічного висвітлення) PDF
І.В. Костенко
До питання легалізації вимог ЛГБТ-спільнот: дискримінація чи привілеї? PDF
О.Л. Львова
Діалог культур як об’єктивна необхідність розвитку різних культур PDF
Л.О. Макаренко
Відновне правосуддя та відновна справедливість: окремі питання термінології та змісту PDF
Н.С. Мороховська
Принцип рівності у праві: деякі аналітичні роздуми PDF
С.О. Сунєгін
Механізм правового впливу: поняття та особливості PDF
Т.І. Тарахонич
Ідеї відродження української державності в програмних документах та діяльності «Братства Тарасівців» PDF
М.Г. Тараненко
Вплив правотворчості на удосконалення правової системи PDF
Т.О. Чепульченко
Особливості розвитку законодавства про медичне страхування у Центральній та Східній Україні на початку ХХ ст. PDF
А.М. Терованесов
Деякі питання молодіжного житлового кредитування PDF
І.О. Гожій
Кодифікація імператорських конституцій в римському праві PDF
І.Н. Звягіна
Напрямки модернізації вищої освіти в системі забезпечення права на вищу освіту PDF
В.Ю. Пряміцин
Проблема легалізації евтаназії в Україні PDF
Є.А. Агруц
Теоретико-правові питання законотворчості PDF
А.Є. Алексієнко
Сутність та функції правового виховання PDF
Н.К. Аль-Мзіраві
Правовідносини батьків і дітей в Стародавньому Римі PDF
А.Є. Бабич
Права жінок PDF
А Бабич
Співвідношення соціальних і правових норм у регулюванні суспільних відносин PDF
В.О. Баранова
Правовідносини батьків та дітей: минуле (Рим) та сучасність (Україна) PDF
В.О. Баранова, В.І. Волкова
Пропаганда та public relations: соціальні виміри взаємоперетворення понять PDF
С.С. Багран
Проблеми формування правової держави в Україні PDF
Н.В. Білуха
Особливості становлення сучасної гендерної політики: правовий аспект PDF
Л.М. Бойко
Теорія поділу державної влади в Україні PDF
В.І. Волкова
Особливості та різновиди республіканської форми правління в сучасному світі PDF
Т.С. Горковлюк
Проблеми формування громадянського суспільства в Україні PDF
Р. Давидов
Філософські аспекти феномену злочинності PDF
Є.М. Денисенко
Особливості тлумачення поняття "конфедерація" PDF
Ю.П. Діденко
Рецепція римського приватного права в цивільному та сімейному праві України PDF
Ю.П. Діденко
Перспективи відносин між Україною та Європейським Союзом PDF
Ю.П. Діденко
Еволюція форми державного правління в Україні 20 ст. PDF
М.О. Долматов
Особливості функцій Української держави на сучасному її етапі PDF
А.М. Завальнюк
Право студента на дистанційне навчання: проблеми та перспективи PDF
Б.В. Запорожець
Проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні PDF
С.Є. Ільченко
Правовой статус лиц, находящихся в исправительных учреждениях PDF
Ю.С. Истомина
Правова соціалізація та її сутність PDF
О.О. Кабанець
Участь України в заходах забезпечення світового правопорядку PDF
Р.Р. Каваценко
Конституційно-правове регулювання становлення та припинення громадянства України PDF
А.В. Кащук
Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників PDF
В.М. Кириленко
«Ідея спадкової монархії на українському тлі» PDF
Є.А. Клейно
Еволюція ЄС: деякі проблеми та перспективи PDF
Є.А. Клейно
Рецепція римського права в Німеччині PDF
Є.А. Клейно
Цілі і функції юридичної відповідальності PDF
Р.І. Коваленко
Особливості федеративного устрою у процесі їх історичного розвитку PDF
В.В. Комендант
Конституційна реформа: міф чи реальність PDF
А.О. Медвєдєва
Теорія циклічності форм держави Полібія на прикладі сучасної України PDF
Г.В. Моргун
Трансформація шлюбу: від часів Стародавнього Риму до сьогодення PDF
Г.В. Моргун
Правовідносини, держава, громадянське суспльство і аспекти взаємодії PDF
Д.М. Ніколенко
Забезпечення світового правопорядку як зовнішня функція держави PDF
Б.О. Олійник
Особливості елементів політичної системи держав PDF
Г.О. Охота
Роль римського права у процесі становлення юридичної освіти у країнах Західної Європи PDF
Г.О. Охота, Т.С. Горковлюк
Значення римського права для сучасного світу PDF
Т.О. Павлюк, І.Р. Кочура
Політична система України на сучасному етапі PDF
К.І. Поліщук
Шлюб в римському приватному праві PDF
К.І. Поліщук
Становлення і розвиток правової системи України PDF
В.А. Потапенко
Співвідношення українського міжнародного і національного права PDF
А.О. Римар
Поліція проти міліції. Протистояння перейменувань PDF
Х.О. Санкевич
Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі PDF
К.В. Філончук
Сутність принципу незалежності в діяльності прокуратури PDF
Ю.О. Хоршева
Доступність вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи правового врегулювання PDF
О.О. Шангар
Український національний характер як чинник державотворення PDF
Г.Е. Шахкалдієва
Еволюція республіканської традиції в Україні: історико - правовий аспект PDF
В.В. Ялковський

Актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права

Децентралізація як спосіб підвищення ролі територіальних громад PDF
І.П. Голосніченко
Деякі питання організаційно-правового забезпечення впровадження електронних антикорупційних декларацій PDF
О.О Кравчук
Дерегуляція господарської діяльності та її державне регулювання PDF
С.І. Бевз
Митна експертиза як один з основних засобів митного контролю PDF
І.В. Співак
К вопросу об истории авиационного права Польши PDF
Е. Ясюк
Проблеми правового регулювання надання адміністративних послуг у системі МВС України PDF
О.Г. Циганов
Відмінність між припиненням трудового договору за угодою сторін та за бажанням працівника PDF
О.В. Тихонюк
Управління акціонерними товариствами – проблеми теорії та практики PDF
Я.В. Артеменко
Деякі питання чисельності працівників МВС України PDF
І.В. Бойко
Щодо гарантій забезпечення соціальних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні PDF
М.П. Кобець
Податково-правовий патерналізм: від класичної до некласичної методології правопізнання PDF
К.Ю. Тараненко
Проблеми правової регламентації аутстаффінгу в Україні PDF
Я.О. Любота
Дитяча праця PDF
О.В. Мигляченко, К.А. Приходченко
Значение фактора времени для налогово-бюджетных отношений PDF
Е.С. Решетова
Сучасне реформування державної служби зайнятості PDF
Д.О. Хандога

Кримінальне право та кримінологія

Кримінальний закон в умовах трансформації суспільства PDF
В.А. Мисливий
Африканский модельный антитеррористический закон в контексте противодействия отмыванию ‟грязных” денег PDF
Г.Д. Гамбаров
Особливості процесу виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі PDF
О.М. Жук
Проблемні питання застосування ст. 133 Кримінального кодексу України PDF
І.В. Павленко
«Європейська практика» в українському виконанні PDF
К.Л. Попов
Закріплення поняття «погром» в КК України: юридичний архаїзм, чи об’єктивна необхідність. PDF
М.М. Тараненко
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника PDF
В.А. Шуняева, Р.А. Добрынин
Специфіка відмежування кваліфікації диверсії від терористичного акту PDF
Д.В. Бабенко
Проблемні аспекти призначення довічного позбавлення волі PDF
В.В. Борозинець
Психологічні аспекти професійної злочинності PDF
О.В. Гальчевська
Перевищення меж крайньої необхідності: питання законодавчого визначення PDF
Б.Б. Гожа
Смертна кара в Україні: популізм чи необхідність? PDF
С.А. Горовенко
Запобігання дезертирству в умовах антитерористичної операції PDF
В.С. Каліберда
Кримінологічне дослідження стокгольмського синдрому PDF
В.П. Калічак
Подолання корупції в Україні: міф чи реальність PDF
А.Р. Капиця
Соціально-психологічний аналіз суїцидального тероризму PDF
О.А. Мосійчук
Необхідна оборона PDF
Д.І. Олексюк
Жебрацтво дітей як організований бізнес PDF
А.В. Пірнач
Психологічне та біологічне у формуванні особистості психопата та серійного вбивці PDF
А.О Пух
Проблематика застосування звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини PDF
О.А. Самчинська
Порівняння ефективності практичного застосування довічного позбавлення волі та смертної кари PDF
Я.В. Скиба
Емоційний стан як ознака суб’єктивної сторони складу злочину PDF
Н.В. Скляр
Легалізація проституції в Україні: за і проти. PDF
А.С. Струпова
Необхідність законодавчого врегулювання інституту примусового лікування PDF
А.П. Тєлєгін
Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за фактом маніпулювання на фондовому ринку PDF
Г.В. Усмединська

Інформаційне право. Право інтелектуальної власності

Проприетарный подход в отношении некоторых объектов национального достояния PDF
А.П. Бибаров-Государев
Вплив закону про "декомунізацію" на нормативно-правові акти в галузі охорони торговельних марок PDF
К. Богиня
Особливості патентної охорони лікарських засобів в Україні PDF
А.В. Кириченко
Місце людини в інформаційному просторі PDF
А.В. Костенко
Електронний уряд як інновація в державному управлінні PDF
В.Ю. Іванченко
Правова охорона комп’ютерної програми як промислового зразка PDF
В.І. Скрипкіна

Проблеми цивільного та господарського права

Деякі проблеми правового регулювання штаму мікроорганізмів та шляхи їх вирішення PDF
А.М. Бежевець
Питання забезпечення реалізації конституційних принципів правосуддя при заочному розгляді цивільних справ PDF
І.В. Солончук
«Моральні засади суспільства» як оціночна категорія цивільного права PDF
К.Ю. Валігура
Особенности защиты нотариатом имущественных прав граждан PDF
С.С. Меркулова
Інститут незалежного директора в Україні: шанси на успіх PDF
І.Ю. Булайчук
Особливості правового регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом PDF
А.Ю. Бурковцов
Щодо відшкодування збитків у господарських правовідносинах PDF
Н.О. Густера
Правовий режим тварин як особливих об’єктів цивільних відносин PDF
О.О. Дудіна
Проблематика захисту прав споживачів в Україні PDF
Д.І. Іваненко
Електронний правочин: поняття і сфера застосування в умовах демократизації правового регулювання PDF
В.В. Ісакова
Актуальні зміни ведення фермерського господарства в умовах демократизації України PDF
О.С. Ісаченко
Дискусійні питання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України PDF
А.Ю. Кириленко
Медіація як метод позасудового вирішення спорів PDF
А.О. Кирилюк
Право на життя в контексті цивільного законодавства України PDF
М.В. Куляша
Визнання дійсними нікчемних правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню PDF
Я.О. Любота
Самозахист цивільних прав та інтересів фізичної особи PDF
М.В. Пономаренко
Право особи на інформацію про стан свого здоров’я з точки зору аспекту лікарської таємниці PDF
О.А. Самчинська
Нейролінгвістичне програмування як об’єкт правового регулювання PDF
Д.Є. Санченко
Органи та інші анатомічні матеріали людини, як об’єкти цивільних правовідносин PDF
Я.В. Скиба
Постановка проблеми мирової угоди сторін у цивільному судочинстві України PDF
А.В. Старовойтова
Право на особисте життя та його таємницю PDF
О.В. Стовба
Практичні аспекти захисту права інтелектуальної власності в Інтернеті PDF
Ю.О. Ступак
Специфічні способи порушення права на ім’я PDF
В.І. Уліцька
Поняття «зловживання правом» у цивільному праві PDF
Л.О. Чернов

Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза

Форми участі спеціаліста у кримінальному провадженні PDF
Є.Д. Лук'янчиков
Виявлення працівниками поліції у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції PDF
В.Є. Лук'янчикова, Б.Є. Лук'янчиков
Потерпілий у досудовому кримінальному провадженні за чинним КПК України: деякі проблеми його процесуального статусу PDF
А.О. Ляш
Криміналістичне зброєзнавство PDF
К.С. Бернацька
Психологічні аспекти допиту PDF
Н.В. Білуха
Питання протидії кримінальним процесуальним правопорушенням вчинених стороною обвинувачення PDF
Д.В. Давидюк
Актуальні проблеми проведення допиту в режимі відеоконференції PDF
В.Ю. Іванченко
Особливості розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами PDF
А.С. Король
Морально-етичні та психологічні засади проведення слідчого експерименту PDF
Б.А. Кузьмінська
Цивільний відповідач у кримінальному процесі PDF
Я.О. Любота
Вбивства на замовлення: особливості їх розслідування PDF
А.М. Шевченко

Трансформація правових засад публічного управління та адміністрування

Проблемні аспекти та виклики трансформації підходів правового регулювання статусу біженців PDF
О.Я. Лазор, О.Д. Лазор
Філософсько-методологічні проблеми публічного управління та адміністрування в кінці ХХ – початку ХХІ століть PDF
Р.М. Богачев
Особливості взаємодії моралі та права як соціальних регуляторів в публічному управлінні PDF
Є.В. Дергачов
Правова основа електронного документообігу в системі управління організацією PDF
Б.І. Гамерський
Проблемні аспекти взаємодії законодавчої та виконавчої влади в системі публічного управління в Україні PDF
О.С. Змієвець
Висновки щодо статті «права і свободи громадянина в умовах централізованого та децентралізованого управлінь» PDF
Ю. Курілов
Міжнародна трудова міграція в сучасних умовах: правовий аспект PDF
О.В. Мельник
Інформаційна відкритість і прозорість влади як складова ефективного врядування PDF
Д.О. Хандога
Сприяння державної служби зайнятості України працевлаштуванню випускників: правовий аспект PDF
І.В. Шатіло


Факультет соціології і права
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: 03056, Київ-56, вул. Борщагівська, 124, корпус 19, кiмн.322, 329.
Телефон: +38 (044) 204 91 61